Image: A. Roose

Developing Energy Communities through Informative anD collEctive actions

DECIDE on Horizon 2020 projekt, mille eesmärgiks on saada parem ülevaade, kuidas luua energiakogukondasid ja energiatõhususe teenuseid ning kuidas nende tööd korraldada. Lisaks uuritakse, millised suhtlusviisid ja -kanalid sobivad erinevatele huvirühmadele, et innustada neid energiakogukondi looma. Projekti käigus katsetatakse pilootprojekte ja jagatakse teadmisi nende kohta üle terve Euroopa.

Projekt keskendub energiakogukondade kolmele tasemele:

  • juba olemasolevad energiakogukonnad, mis kaasatakse projekti;
  • projekti käigus algatatud energiakogukonnad ja
  • energiakogukonnad, mis ei osale projektis, kuid saavad DECIDE-st kasu.
DECIDE projekti eesmärgid on:
  • Olla muutuste looja, kiirendades kollektiivsete energiategevuste arengut ja kaasata energiaturule rohkem Euroopa lõpptarbijaid.
  • Sotsiaalteaduslike teadmiste süvendamine lõpptarbijate segmenteerimisel ja grupidünaamikas energiakogukondade, aktiivsete lõpptarbijate ning taastuvenergia ja energiateenuste tõhusama suhtlemise, levitamise ja kaasamise suunas.
  • Jagada juba projekti käigus teadmisi tekkivatele ja olemasolevatele algatustele.
  • Aidata kasutusele võtta 12 erinevat energiateenust, -meedet ja -toodet, mida saab kasutada nii energiakogukondades kui ka mujal.
  • Lahendada teostatavuse, regulatiivsete tõkete ja lepingutingimustega seonduvaid probleeme, et arendada ja muuta veelgi tõhusamaks kodanike ja taastuvenergiakogukonadade töörühmade tööd.
  • Jõuda 628 000 lõpptarbijani üheksa pilootprojektiga seitsmes riigis, et säästa üle 16 GWh energiat ja vältida 11000 tonni CO2 heidet aastas. Lisaks suurendatakse taastuvenergia tootmist (nii elektri- kui ka soojusenergia) 6 MWp võrra.

Laadige alla projekti flaier eesti keeles

 

 

PILOOTPROJEKTID

Pilootprojekte leiab üle terve Euroopa, et saada võimalikult varieeruvaid näiteid alates sotsiaalmajadest kuni kesk- ja kõrgklassi piirkondades asuvate majadeni Austrias, Belgias, Eestis, Prantsusmaal, Kreekas ja Hollandis.

TREA
DECIDE pilootprojekt Eestis
TREA

TREA on energiaagentuur, mis asub Eestis, Tartus. Energiaagentuur osutab teenuseid kodanikele, ettevõtetele ja KOV-idele. TREA eksperdid valdavad mitmeid valdkondi, nt energiatõhusus, energiaplaneerimine, jätkusuutlik transport, renoveerimine ja energiakogukonnad.

Loe rohkem

ENERGIAKOGUKONNAD

Energiakogukond loob energia ühistegevustele avatud ja demokraatliku osalemise ja juhtimise, et kasu saaks kõik liikmed ja ka kohalik kogukond. Energiakogukonnad võivad tuua kasu keskkonnale, ühiskonnale või majandusele, kuigi majanduslik kasu ei tohiks olla peamine eesmärk. Osaleda võivad kõik huvirühmad, linnakodanikud, kohalik omavalitsus, ettevõtted, kuid otsuste tegemist piiratakse, et teised samas sektoris tegutsevad ettevõtted ei saaks algatust monopoliseerida. Energiakogukonnad on energiaturul uus kontseptsioon, esmalt tutvustatati seda Puhta Energia Paketis. Sellegipoolest ei ole see midagi enneolematut, kuna mitmes EL riigis olid energiakogukonnad ühel või teisel viisil juba varem lubatud.

DECIDER

AVASTAGUE DECIDERid
 

ROHKEM INFOT